Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka pracovního místa

   Mateřská škola Pohoří, Pohoří 76, 518 01 Dobruška, tel.:494623774

                                                     nabízí

          od  1.9.2017 pracovní místo na pozici učitelky mateřské školy

Požadavky :

  • odborná kvalifikace dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

  • kladný přístup k dětem

  • doklad o zdravotní způsobilosti, zdravotní průkaz

Náplň práce :

  • výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škola podle zadělávacího programu

Pracovní  úvazek :     25 % zaměstnanosti  ( 15,5 hodin za 14 dnů)

Pracovní  doba :         nepravidelná – v 1. týdnu – 2x 3,15hod.

                                                                  v 2. týdnu –3x 3 hodiny

Platový výměr:

        NV č. 564/2006 Sb. v platném znění ,  zařazení – 8. platová třída 

Žádost  o pracovní místo a strukturovaný  životopis  zasílejte na  elektronickou adresu: mspohori@seznam.cz

nebo na adresu :  Mateřská kola Pohoří, Pohoří 76, 518 01 Dobruška

případné dotazy na MT : 737956760

 

V Pohoří dne 17.7.2017                     Žďárková Eliška, ředitelka MŠ Pohoří