Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam přijatých dětí k 1.9.2017

 

 

      Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

                              od 1. září 2017

 

 

 

      Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohoří, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3,4,5 a § 165 odst.2 písm.b)

zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

 

 

 

     K předškolnímu vzdělávání jsou přijaté děti s tímto registračním číslem:

 

                    21/2017

                    23/2017

                    24/2017

                    25/2017

                    26/2017

                    27/2017

                    28/2017

                    29/2017  

              

 

 

                                      ................................................                                       

                                      ředitelka MŠ, Žďárková Eliška

 

 

vyvěšeno dne : 26.5.2017