Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam přijatých dětí k 1.9.2018

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

od 1. září 2018

 

 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohoří, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3,4,5 a § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přijaté děti s tímto registračním číslem:

                           19/2018

                           20/2018

                           21/2018

                           22/2018

                           24/2018

                           25/2018

                            27/2018

                            28/2018

                            29/2018

 

 

                                                  ředitelka MŠ, Žďárková Eliška

 

 

vyvěšeno dne : 30.5.2018

sejmuto dne: