Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směrnice o přijímání dětí pro šk. rok 2018-19

Mateřská škola Pohoří, Pohoří 76, 518 01 Dobruška,tel.: 494 623 774

Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle zákona zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů. Na základě novely č. 178/2016 Sb. tohoto zákona je předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31.srpna 2018, povinné.

Povinnost plnění předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst.5 školského zákona i jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte ( na základě oznámení mateřské škole).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesahovat 3 měsíce. Bude přijímáno maximálně 8 dětí.

Při přijímání se bude postupovat podle těchto kritérií:

Do mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohoří, budou přednostně přijímány děti:

1 - které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně

třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová ( podle věku od

nejstarších po nejmladší)

2 - s trvalým pobytem v obci Pohoří, podle věku od nejstarších po

nejmladší

3 – s trvalým pobytem mimo obec Pohoří, podle věku od nejstarších po

nejmladší

 

 

V Pohoří dne 16.4.2018 Žďárková Eliška

ředitelka školy

 

………………………………