Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

                                                                                                                                                       

                                            ZÁPIS

          do mateřské školy, pro školní rok 2017-2018                                                                        

          Ředitelství školy oznamuje, že zápis do mateřské školy se koná

      

                                ve čtvrtek 11. května 2017

         odpoledne  od 14,00 do 16,00  hodin v přízemí MŠ             

   

        K zápisu se dostaví ti rodiče s dítětem, kteří mají zájem o přijetí

        dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2017.

        Přineste prosím s sebou rodný list a očkovací průkaz dítěte.

 

 

        Směrnice o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle zákona zákona 561/2004 Sb. (školského zákona) ve znění pozdějších předpisů. Na základě  novely č. 178/2016 Sb. tohoto zákona je předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou věku pěti let do 31.srpna 2017, povinné.

Povinnost plnění předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst.5 školského zákona i jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte ( na základě oznámení mateřské škole).

    O přijetí dítěte do mateřské školy  rozhoduje ředitelka mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesahovat 3 měsíce. Bude přijímáno maximálně 8 dětí.

     Při přijímání se bude postupovat podle těchto kritérií:

    Do mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pohoří, budou přednostně přijímány děti:

 1 -  které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně

       čtvrtého roku věku, pro které je mateřská škola spádová,  podle  věku od

       nejstarších po nejmladší 

2 - s trvalým pobytem v obci  Pohoří, podle věku od nejstarších po

      nejmladší

3 – s trvalým pobytem mimo obec Pohoří, podle věku od nejstarších po

      nejmladší

 

V Pohoří dne 24.4.2017                                      Žďárková Eliška, řed.MŠ